آرشیو اطلاعیه‌ها

نحوه ورود به سامانه

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم

پس از ورود به صفحه شخصی بر روی منوی دسترسی کلیک کرده تا کلیه گزینه ها نمایش داده شود.

تغییر رمز عبور دانشجویان

رمز عبور برای کلیه دانشجویان در حال تحصیل، به کد ملی تغییر یافت  .

تقویم آموزشی نیمسال 982
تاریخ لغایت تاریخ عنوان
98/11/13 لغایت 98/11/12 انتخاب واحد اینترنتی
  98/11/14   شروع کلاسهای درسی
98/11/27 لغایت 98/11/26 حذف و اضافه دو درس
  99/02/20   حذف تکدرس
  99/03/20   پایان کلاسهای درسی
99/04/14 لغایت 99/03/21 امتحانات
زمان حذف و اضافه

زمان و ساعت شروع حذف و اضافه : 26 بهمن - ساعت 10 صبح

سامانه انتقال و مهمانی

جدول زمانبندی سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگزاری مدارک لازم

15 اردیبهشت تا  15 خرداد 99

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

16 خرداد تا  26 خرداد 99

اتمام  فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

27 خرداد تا 27 تیر 99

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

28 تیر تا  7 مرداد 99

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

8 مرداد تا 7 شهریور 99

https://transmission.behdasht.gov.ir

لینک سامانه انتقالی

https://guest.behdasht.gov.ir

لینک سامانه مهمانی